Свържи се с нас: 
Устойчива автоматизация

Решения, адаптирани към нуждите на вашето производство

Когато изграждаме автоматизирана инсталация за едно стопанство, вземаме предвид индивидуалните специфики и потребности на конкретната ферма и ги имплементираме във всяка стъпка от процеса.

Същност на проектирането и
оборудването на стопанства

Проектирането и оборудването на един животновъден комплекс в сферата на млекодобива включва цялостно изграждане на автоматизираните системи – от процеса на доене до самото млекоохлаждане.

За целта има различни решения – изграждаме доилни зали, ротационни доилни зали и централни млекопроводи. Възможно е оборудването на стопанствата с роботи за доене, системи за охлаждане на млякото и системи за автоматизирано хранене и торопочистване. За да постигнем пълна оптимизация на процеса, осигуряваме и необходимата поддръжка и профилактика на съоръженията. Така може да гарантираме на нашите клиенти висока ефективност и издръжливост на създадената от нас инфраструктура.

Когато ни се доверите за проектирането и изграждането на вашите животновъдни системи, вие получавате внимание към всеки детайл от процеса – от добива до охлаждането на мляко. Влагаме лично отношение към всеки проект и предоставяме само качествено и надеждно оборудване.

Ние от ИМЖ предлагаме:

  • технологична експертиза, базирана на дългогодишен опит и традиции;
  • всички съвременни технологии, аксесоари и резервни части за една ефективна система;
  • 1 г. гаранция на всички нови машини, както и 6 м. гаранция за регенерирана млекодойна техника.

Нашите партньори:

Апарати и аксесоари на фокус

Системите за доене може да са пригодени както за паралелни, така и за ротационни доилни зали, оборудвани със съответните доилни роботи. Тук се включва и изграждането на централен млекопровод с преносими доилни апарати и необходимите миещи устройства за доилни системи.

Доилна зала

Доилен апарат

Млечен шлюз

Доилни апарати

Бързото охлаждане на млякото веднага след доене е от огромно значение за запазване неговите качества. За това предлагаме най-ефективните решения за млекоохлаждане – от отворени хладилни вани до затворени охладителни танкове.

Резервни части

Танк за мляко

Измиващи помпи

Охлаждащ танк

Друг процес, който може да се автоматизира, е почистването на тора чрез специализирани автоматични ленти и скрепери. Решенията се съгласуват спрямо вида на животните и пространствените възможности на фермата.

Торова помпа

Торова лента

Редуктор

Скрепер

Тук ще откриете различни решения според нуждите на фермата ви – от автоматизирани хранителни станции и ленти до различни размери хранилки и поилки.

Миксер за храна

Поилки

Поилка

Пасищна хранилка

Процесът на комплексно оборудване

Планиране

Експертният ни екип лично извършва оглед на обекта, съставя скица и план с изчисления за оптимално позициониране на техниката, както и указания за подготовка на терена.

Подготовка

Изготвя се официална оферта към клиента, като при съгласие се подписва договор, свързан с поръчка на необходимото оборудване.

Техническо изпълнение

След доставка от производителите се извършва инженеринг, комплектуване и техническо асемблиране, последвани от същинския монтаж на инсталацията във фермата.

Поддръжка

След изграждането екипът на ИМЖ осигурява задължителната поддръжка и профилактика на инсталациите, както и техническо обслужване при желание от клиента.

Поддръжка, профилактика и техническо обслужване

Нашата работа не спира само до изграждането на функционална и практична инсталация за автоматизация на основните процеси при животновъдството. Наша отговорност са и необходимите техническа поддръжка и профилактика, съобразени с всички задължителни изисквания.

Така с наша помощ вашата ферма се развива като конкурентоспособно производство, залагащо на модерни технологии за оптимизация. Резултатът е по-малък обем на работа, по-голямо количество продукция. А добрите постижения превръщат съвместната ни работа в дългогодишно партньорство.

Реализирани
проекти

Нашите клиенти за нас

Не е само до удобството. Нашата ферма е дълбоко посветена в осигуряване на високото качество на продукцията, която произвеждаме. Автоматизациите, които ИМЖ осъществиха при нас, гарантират, че покриваме всички строги изисквания за млекопроизводство.
Ферма за биволи в с. Манолско Конаре
За 20-те години, през които работим заедно, сме изградили двустранно доверие, в следствие на добрите резултати, които постигаме. Растем заедно и заедно се грижим за развитието на сектора и в частност – нашата ферма.
Ферма в с. Комощица
В началото бях донякъде скептичен, че специалистите от ИМЖ ще се справят с изпълнението на проекта за такъв кратък срок от време, но крайният резултат е налице – работата е в пъти по-лесна и всичко във фермата вече се случва по-безпроблемно и експедитивно.
Ферма в гр. Елхово
Разликата във фермата преди и след оптимизацията е огромна. Кара ме да се чудя защо по-рано не сме преминали към по-модерни начини за доене. Сега пестим време и ресурси, които можем да вложим в по-голямо производство и да постигаме по-качествена продукция.
Козеферма в с. Копривлен

Доверете се на нашия опит

Оптимизацията и високата производителност са задължителни, за да може едно малко или средно производство в сферата на млечното животновъдство да расте. Това се постига с висококачествена автоматизация и сигурен партньор при проектирането. Свържете се с нашия експертен екип и направете първата стъпка към продуктивното развитие.

Телефон:

Имейл: