Свържи се с нас: 
Проект
Проектиране на съвременна зала за доене и осигуряване на висока хигиена в козевъдна ферма
Преминаването от ръчно към машинно доене преобрази цялостно ежедневието на фермерите от козефермата в с. Копривлен. Само за 3 дни успяхме да автоматизираме и облагородим процеса на доене и така да улесним и дори увеличим продукцията.

Решение

Фермата в село Копривлен се превърна в успешно и модерно козевъдно стопанство след продуктивното си сътрудничество с ИМЖ. С фокус върху проектиране и изграждане на персонализирани технологични решения ИМЖ успя да трансформира традиционния начин на издояване на козите в модерно машинно доене.

Изпълнение на проекта:

Фермата в с. Копривлен представлява семейно стопанство с над 100 кози, които до скоро са били издоявани ръчно. Това е поглъщало голяма част от времето на фермерите и е пречело на ефективността. Водени от стремежа си да предоставят на клиентите индивидуални и функционални решения, специалистите от ИМЖ предоставиха изчерпателен анализ на нуждите на фермата и проектираха зала за доене, която отговаря на специфичните изисквания на козевъдната ферма.

Зала за доене и машинно доене:

ИМЖ изгради зала за доене с модерни и автоматизирани системи, които засилват ефективността и качеството на производството. Внедрихме инсталации за машинно доене, което значително облекчи труда на фермерите, спести време и оптимизира ресурсите.

Висока хигиена и чистота:

Един от приоритетите във фермата е поддържането на висока хигиена и чистота в производствения процес. Тъй като фермерите сами преработват млякото, това е от съществено значение за качеството на крайния продукт. След инсталацията на модерно оборудване и съобразени съоръжения, стопанството може да поддържа оптимални условия за хигиена и безопасност на млякото.

Устойчиво развитие и бъдещи перспективи:

След успешната реализация на проекта стопанството в с. Копривлен се превърна в модерен и устойчиво развиващ се бизнес. Инвестирането в съвременните технологии и оборудване позволи на фермата да увеличи производството и да подобри качеството на млякото. Това отвори нови възможности за разширение на клиентската база и нарастване на приходите.

Крайният резултат е доказателство за ангажимента на фирмата да предоставя практични оптимизационни решения, съобразени със специфичните нужди на фермерите. Технологичният напредък и усилията за подобрение на хигиената допринесоха за устойчивостта и успешното развитие на козевъдната ферма в село Копривлен.

Съвместната работа между ИМЖ и семейната ферма е впечатляваща и заради бързата скорост на изпълнение. Изграждането на новата зала за машинно доене беше осъществено в рамките на само три дни, за да се преобрази мястото в съвременен и технологично напреднал обект за производство на мляко.

Генералната и позитивна промяна, която последва след завършване на проекта ни кара да се гордеем. Това е нашата обща цел – развитие в името на оптимизацията и далновиден растеж на всяко животновъдство.
Play Video
Разликата във фермата преди и след оптимизацията е огромна. Кара ме да се чудя защо по-рано не сме преминали към по-модерни начини за доене. Сега пестим време и ресурси, които можем да вложим в по-голямо производство и да постигаме по-качествена продукция.
Козеферма в с. Копривлен

Заедно за по-устойчиво производство

Направете първата стъпка към едно по-ефективно развитие с висока производителност и възвращаемост на инвестициите, чрез оборудване и автоматизация, изготвени индивидуално и според нуждите на вашето стопанство. Доверете се на нашия екип от експерти, които не само ще проектират и инсталират, но и ще поддържат технологичната инфраструктура на животновъдния комплекс.