Свържи се с нас: 
Проект
Оптимизиране на работния процес и повишаване на ефективността в семейна ферма в гр. Елхово
Проектът още е в развитие, но вече постигнахме първата цел – облекчаване и оптимизиране на процесите чрез изграждане на торова лента. Подобренията обаче не свършват до там.

Решение

Семейната ферма в град Елхово се превърна в един от добрите примери за модернизация и оптимизация в селското стопанство. Със съдействието на компанията ИМЖ фермата с 200 крави успешно реализира проект за изграждане на доилна зала и торова лента, които промениха работата на фермерите и подобриха производствените резултати.

Семейна ферма с модерни решения:

Фермата в гр. Елхово представлява семейно стопанство с голям брой крави, които преди проекта са доени по традиционния начин. Това изисква значителен труд и усилия от страна на животновъдите и възпрепятства ефективността на фермата.

Изграждане на доилна зала:

ИМЖ планира и реализира доилна зала, оборудвана с модерни инсталации за механично доене. С въвеждането на автоматизацията фермата успя да намали времето за доене, което се отрази позитивно върху производителността и качеството на млякото.

Изграждане на торова лента:

Освен доилната зала ИМЖ проектира и изгради и торова лента, която предоставя оптимален начин за извеждане на тора от обора. Сега това става автоматично и ефективно, осигурявайки по-чиста среда за животните и улеснявайки труда на екипа.

Положителни резултати:

Нововъведенията доведоха до съществени ползи за семейната ферма. Автоматизацията на доилния процес спомогна за по-ефективно и продуктивно издояване на кравите. Въвеждането на торовата лента спести време и усилия при почистването на стопанството.
Със съдействието на ИМЖ фермата в гр. Елхово затвърди своята позиция като успешен и модерен селскостопански бизнес. Иновативните и практични решения, които ние предоставяме, играят важна роля за осъвременяването на селскостопанското производство и поддържане на високото качество.

Резултатът от този проект ни кара да се гордеем, не само заради работещите решения, които осъществихме, но и поради краткия срок, с който разполагахме. Професионализмът, на който особено държим, и ефективността на екипа на ИМЖ позволиха на животновъдите да се възползват от модерни инсталации и да подобрят цялостно грижата за животните си. Само за един месец от старта на проекта фермата претърпя видима трансформация.

ИМЖ продължава да демонстрира своята ангажираност и стремеж за предоставяне на функционални технологични решения за селскостопанските производители. Семейната ферма в гр. Елхово отбеляза значителен напредък и се позиционира стабилно в селскостопанския сектор. Бързата намеса и модернизация на локацията от наша страна изградиха доверие и качествено партньорство с потенциал за дългогодишно сътрудничество с нашия клиент.  
В началото бях донякъде скептичен, че специалистите от ИМЖ ще се справят с изпълнението на проекта за такъв кратък срок от време, но крайният резултат е налице – работата е в пъти по-лесна и всичко във фермата вече се случва по-безпроблемно и експедитивно.
Ферма в гр. Елхово

Заедно за по-устойчиво производство

Направете първата стъпка към едно по-ефективно развитие с висока производителност и възвращаемост на инвестициите, чрез оборудване и автоматизация, изготвени индивидуално и според нуждите на вашето стопанство. Доверете се на нашия екип от експерти, които не само ще проектират и инсталират, но и ще поддържат технологичната инфраструктура на животновъдния комплекс.