Свържи се с нас: 
Проект
Автоматизация и оптимизация на производствения процес в голяма ферма в с. Комощица
Да се отглеждат над 500 крави и над 400 овце е много трудно и времеемко, но през годините успяхме да оптимизираме процеса и да олекотим значително работата на фермерите. Вече 20 години заедно подобряваме средата на живот за хора и животни в това стопанство.

Решение

Голямата ферма в село Комощица е един от водещите примери за успешното сътрудничество между ИМЖ и селскостопанския сектор. Двете страни в това партньорство успешно са обединили сили за модернизация и оптимизация на работния процес във фермата, където се отглеждат над 500 крави и над 400 овце.

Пътят към автоматизация:

Откакто съвместната ни работа започна още през 80-те години, ИМЖ и фермата в с. Комощица се стремят да подобрят максимално производствения цикъл. Съвместните усилия се отразиха положително върху развитието и разширението на стопанството. В момента фермата разполага с четири обора, които са оборудвани със съвременни инсталации за доене и системи за управление на тора.

Автоматизация на процеса на доене:

Една от големите трансформации, които бяха реализирани благодарение на ИМЖ, беше автоматизацията на процеса на доене. Преди фермата е използвала ръчно доене с гюмове, което изисква голям труд и време от страна на фермерите. Със създаването на специални инсталации автоматизирането на тази дейност значително облекчи тежката работа на екипа и в същото време увеличи производителността на млякото.

Оптимизация на инфраструктурата:

ИМЖ предостави не само инсталации за доене, но и модерни инфраструктурни решения, които помогнаха за подобрение на условията на предприятието. Вградените хранилки и поилки за животните, заедно с изградената система с танкове и вани за съхранение и охлаждане на млякото, допълнително подобриха цялостната ефективност на фермата.

Положителните резултати:

Оптимизацията в този проект има съществен принос за успеха на стопанството. Фермерите са освободени от тежкия и времеемък ръчен труд. Чрез автоматизацията при почистването на оборите и подобряване на хигиената, в крайна сметка се повиши и качеството на произведеното мляко. Фермата в с. Комощица продължава да бъде важен играч в селскостопанския сектор, благодарение на функционалните иновации и модернизацията, осъществени от ИМЖ.
За 20-те години, през които работим заедно, сме изградили двустранно доверие, в следствие на добрите резултати, които постигаме. Растем заедно и заедно се грижим за развитието на сектора и в частност – нашата ферма.
Ферма в с. Комощица

Заедно за по-устойчиво производство

Направете първата стъпка към едно по-ефективно развитие с висока производителност и възвращаемост на инвестициите, чрез оборудване и автоматизация, изготвени индивидуално и според нуждите на вашето стопанство. Доверете се на нашия екип от експерти, които не само ще проектират и инсталират, но и ще поддържат технологичната инфраструктура на животновъдния комплекс.