Свържи се с нас: 
Проект
Проектиране и изграждане на модерна зала за доене и оборудване на семейна ферма
Как нашите гъвкави решения улесниха процеса по отглеждане на над 140 бивола и подобриха условията на труд за фермерите.

Решение

Фермата за биволи в Манолско Конаре е един от най-впечатляващите проекти на ИМЖ не само заради размерите на предприятието, но и заради ключовата промяна в работния процес след завършване на инсталациите. ИМЖ успя да трансформира традиционната ферма, използвала гюмове за доене, в напълно автоматизирано и модерно стопанство за производство и преработка на мляко.

Извиквания преди проекта:

В България няма много ферми за биволи, а грижата за тези животни идва със своите специфики и предизвикателства. Преди животновъдите са се справяли с ръчния труд по доене на над 140 бивола и по почистването на обора. Този примитивен начин на работа не само им е отнемало много време и усилия, но и намалявало производителността.

Проектът на ИМЖ:

ИМЖ се насочи към проектиране и изграждане на нова зала за доене с централен млекопровод и модерно оборудване. Това е ключова стъпка за повишаване на ефективността и улесняване на работата във фермата.

Проектът включваше следните етапи:
1. Проектиране и планиране: ИМЖ извърши подробен анализ на нуждите на фермата и съобрази проекта със специфичните изисквания и размери на сградата. Нужно беше оптимизиране на пространството, за да се постигне благоприятна работна среда и максимално удобство за фермерите и за животните.
2. Изграждане на зала за доене: ИМЖ реализира нова зала за доене, която включва модерни и автоматизирани системи. Централният млекопровод осигурява бърз, хигиеничен и безпроблемен процес на събиране на млякото от биволите. Това улеснява доенето и осигурява по-високо качество на продукцията.
3. Оборудване и монтаж: ИМЖ предостави всички необходими съоръжения и оборудване за млекодобива, включително танкове за съхранение и охлаждане на млякото. Така фермата беше снабдена с всичко нужно за събиране и запазване качеството на продукта по най-съвременните стандарти.
4. Удължаване на обора и торова лента: За да се гарантира удобство и лесна работа в обекта, ИМЖ предложи проект за удължаване на сградата, който беше изпълнен от строителна фирма. След завършване на строителството ИМЖ монтира оборудването, включително и лентата за извеждане на торта, което е от по-значителните промени в обора.

Резултати:

Иновацията преобрази семейната ферма в съвременен и ефективен животновъден комплекс. Работниците вече не са зависими от ръчния труд и примитивните методи на доене. Фермата сега може да работи по-продуктивно и да се справя с повече животни, което води до по-добри възможности за развитие на бизнеса.

Бързата реализация на проекта също е повод за гордост. Такава генерална промяна беше осъществена само за един месец усилен труд от страна на експертите в ИМЖ, като същевременно се гарантират изцяло качеството и надеждността на инсталациите. Това беше от решаващо значение за бизнеса на фермата, тъй като бързо възстанови производството си и влезе в действие с новите модерни системи.

Подходът на експертите в ИМЖ за изграждане на дълготрайни сътрудничества и стремежът на екипа да подобри конкурентоспособността на пазара, ги прави предпочитан партньор в развитието на селското стопанство.
Play Video
Не е само до удобството. Нашата ферма е дълбоко посветена в осигуряване на високото качество на продукцията, която произвеждаме. Автоматизациите, които ИМЖ осъществиха при нас, гарантират, че покриваме всички строги изисквания за млекопроизводство.
Ферма за биволи в с. Манолско Конаре

Заедно за по-устойчиво производство

Направете първата стъпка към едно по-ефективно развитие с висока производителност и възвращаемост на инвестициите, чрез оборудване и автоматизация, изготвени индивидуално и според нуждите на вашето стопанство. Доверете се на нашия екип от експерти, които не само ще проектират и инсталират, но и ще поддържат технологичната инфраструктура на животновъдния комплекс.